Podpořte nás transparentně

HLEDÁME POMOC PRO GALERII 

Finanční prostředky by byly zcela transparentně využity na služby kurátorské, galerijní, organizační, na nájem, teplo, tj. pro umožnění kontinuálního pořádání výstav pacientů a osvětových přednášek či motivujících setkávání.. Projekt je projevem lidskosti a úcty ke všem, kteří s vážnou nemocí statečně bojují, ale také k těm, kteří se o druhé starají.

V Galerii se nachází také stálá výstava dětských pacientů STATEČNÍ jako pocta profesorovi Kouteckému (zakladatel dětské onkologie) a dalším lékařům učitelům, rodičům, i všem, kteří tolik štěstí neměli.

Projekt je zcela hrazen ze sponzorských darů, které jsou odečitatelné z daní , naše účetnictví je naprosto průkazné.

Za jakoukoliv pomoc velice děkujeme. Stanete se v případě pomoci skutečnými partnery.

Číslo transparentního účtu :  2300911825/2010 

IBAN: CZ24 2010 0000 0023 0091 1825

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX