O nás

Galerie pro onkologické pacienty, jejich blízké a podporující umělce
jediná (nezisková) galerie tohoto charakteru v ČR, EU, ve světě

Irena Kraftová, autor projektu Galerie, předsedkyně Umění proti rakovině. z.s.: 

že „Umění léčí duši“ jsem se domnívala již dávno, ale teprve po založení galerie se mi má myšlenka potvrdila.

Projekt Galerie pro onkologické pacienty a podporující umělce (ochranná známka), pomáhá od roku 2012 lidem bojující s vážnou nemocí i jinak, a to zviditelněním jejich uměleckých aktivit. Chtěla jsem odtabuizovat slovo rakovina, navrátit těm, kteří něco aktivně tvoří „tvář“, protože mnohdy je nemoc dovedla do ústraní a veřejně vystavit svá díla byla, je a bude vekou motivací a terapeutickou cestou. kteří autoři (resp. autorky) dokonce začali/y tvořit až po sdělení závažné diagnózy, jejich díla však byla již od prvopočátku na vysoké profesionální úrovni, což svědčí o potenciálu, který v sobě nosíme každý z nás jako nenahraditelnou jedinečnost. 

Galerijní prostor je zároveň poskytnut již zavedeným umělcům, kteří chtějí být druhým nápomocni (i např. darem svého díla – podporující umělci), čímž je svět zdravých a nemocných nejen skrze umění přirozeně spojen,

Záměr a účel:

Provozování galerie pro onkologické pacienty, jejich blízké a podporující umělce jako centra osvěty a prevence v boji proti rakovině

Podpora aktivní umělecké činnosti onkologicky nebo jinak vážně nemocných, postižených, vozíčkářů

Podpora dětských i dospělých pacientů

Motivační, podpůrná, organizační a výstavní činnost

Podporování komunikace mezi uměleckým světem  „zdravých“ a „nemocných“, tj. výstavní činnost již zavedených nebo naopak úplně začínajících umělců

Pořádání kulturně osvětových a vzdělávacích akcí

Otevření prostoru k využití vlastní prezentace ostatním pomáhajícím organizacím, domovům (děti, senioři) ,hospicům, nemocničním zařízením, linkám, klubům pro nemocné, zároveň však také samozřejmě podporujícím donátorům,

tj. Galerie plní i účel komunitní, to znamená propagační i pro ostatní pomáhající nadační fondy, nemocnice, spolky, domovy, pro  služby, které svým posláním naplňují potřeby pomoci těžce nemocným.

Cíle projektu: 

  • Podporovat komunikaci mezi uměleckým světem „zdravých“ a „nemocných“,  a zlepšit tak průběh léčebného procesu

  • Poskytnout motivační prostor pro uměleckou prezentaci lidem nejen s onkologickou chorobou

  • Poskytnout zdarma prostor a čas profesionálním umělcům pro vlastní prezentaci s možností vystavovat díla pro širší veřejnost, poskytnout tak možnost dalšího zviditelnění

  • Poskytovat motivační a relaxační podporu blízkým pacienta, kteří se nachází díky jeho onemocnění v obtížné psychické situaci

  • Pořádat besedy, workshopy na společné téma(arteterapie,muzikoterapie. aromaterapie, kineziologie, psychoterapie, besedy s lékaři, fyzioterapie. dechová a pohybová relaxace, socioterapie, alternativní medicína apod.)

  • Otevřít prostor všem, které projekt zaujme (kurzy různého charakteru dle finančních zdrojů)

 Cílové skupiny

  • nemocní u nichž byla aktuálně diagnostikována onkologické či jiné vážné onemocnění, ale sami něco umělecky tvoří

  • příbuzní a blízcí onkologických pacientů, partneři, rodiče, sourozenci, děti, přátelé a pozůstalí

  • umělci, široká laická i odborná veřejnost

Za 4 roky se v Galerii  odehrály desítky krásných motivujících a pomáhajících výstav,  vystavovali zde nejen onkologičtí pacienti, ale také umělci začínající, či naopak umělci, kteří jsou veřejně uznávaní (Robert Vano, Jindřich Štreit, Luděk Tichý, Josef Císařovský), na vernisážích se objevila řada významných osobností – politici, výtvarníci hudebníci, lékaři, herci. Výstava dětských pacientů byla zaznamenána ČT, druhá výstava TV Nova, o Galerii vyšlo několik vstřícných článků, byly navázány velmi dobré sousedské vztahy. Z doposud neznámého prostoru se  stalo místo navštívené stovkami lidí z řad veřejnosti, v loňském roce jich opět bylo opět přes 1000.

Původně byl projekt úspěšně realizován na Praze 6, nový prostor na Praze 11 v Anenské ulici je již opraven.

PRVNÍ  VÝSTAVA: STATEČNÍ: dětští onkologičtí pacienti z mateřské a základní  školy při FN Motol, vernisáž proběhla dne 15.11.2016 od 17 hod.

STATEČNÍ

 stateční jsou ti, kteří s nemocí bojují, stateční jsou ale i ti, kteří o ně pečují

Zobrazování obrázku 20161025_075206.jpg     dscn5990  _f9c6265

(záznam TV Praha z otevření Galerie v novém prostoru v Anenské ulici, který byl zrekonstruován na vlastní náklady a je vhodný i pro vozíčkáře.

Výstava dětských pacientů z FN Motol – STATEČNÍ, 2017

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Příklad zpětné vazby: vystavující onkologická pacientka

 1) Paní Ivana Antošíková, rakovina prsu, výstava proběhla v roce 2013

“Galerie se mi moc líbila a jsem moc ráda, že jsem se mohla účastnit jejího otevření..  Je to hodně důležitá věc pro pacienty, získat v tvořivé práci chuť do života  a snažit se vlastně o to – mít navrch – před zlou nemocí. Nenechat se jí  ovládnou  a tímto způsobem projevovat své city, pocity…. Je to skvělý, když  člověka vtáhne umění a malujete několik hodin a nemyslíte na nic jiného, na žádné  starosti,  na žádnou nemoc. Alespoň takový pocit jsem měla já, když jsem po nemoci  začala malovat.
Nejsem žádná umělkyně, v dětství jsem chodila do Lidové školy umění a bavilo mě to.  Pak nebyl čas.  Až po onemocnění rakoviny – kdy jsem přišla o jedno prso, jsem zase začala  malovat a jsem moc ráda.  Měla jsem během léčby takový sen, který vidíte na obrazu aktu, mít zase  všechno jako normální žena.  A ten sen se mi po 3 letech splnil díky plastické operaci.
Hrozně moc bych přála všem nemocným, aby to zvládli a vyléčili se 🙂
Děkuji Vám Irenko za možnost mít zase radost ze života..”

2) Reakce pana Roberta Vana (světoznámý fotograf, výstava části Platinové kolekce, prosinec 2012)

Byl jsem velice potěšen atmosférou, prostorem, přítomností…Děkuji za možnost, že jsem mohl v galerii vystavovat, velice si Vaší neúnavné práce vážím. Budu se sem rád vracet!. Váš Robert

3) paní JAROSLAVA KOLÍNOVÁ,  výstava leden 2016 – onkologická pacientka – rakovina prsu, první veřejná výstava, začala malovat až po sdělení diagnózy, její obrazy byly na velmi profesionální úrovni, používá originální techniku – enkaustiku, výstava ji  posunula, čekají ji další vernisáže:

‘Jsem celkem normální ženská co toužila po velké rodině a dětech ,jako malá jsem chtěla být paní učitelka ve školce ,ale moje studijní předpoklady se tenkrát bohužel k tomu nesměřovaly.A tak jsem se vyučila cukrářkou ,ale ani u tohoto jsem nezůstala moje životní cesta mě táhla ke sportu … stále jsem se rozhodovala co se životem .Nakonec zvítězila láska ke sportu a já v 27 letech odstartovala svou životní dráhu profesionální cvičitelky v tomto oboru jsem si vybudovala renomé a když už jsem byla tam kde jsem chtěla být rozhodla jsem se ještě více posunout a přihlásila se do soukromé střední pedagogické školy a začala studovat …. se 4 mi dětmi se to skloubilo i s prací a pak přišel rok 2013 a já ke svým 40tým narozeninám dostala vzkaz od života ..přišla rakovina a sní z hodiny na hodinu se změnil můj život … nebýt mé sestry a rodiny těžko bych proplouvala ,ale ještě jeden záchytný bod se objevil. Moje pocity se hromadily uvnitř a já musela něco udělat …nemohl jsem jen sedět a koukat do zdi a čekat na uzdravení ….. obrazy mi pomohly pustit do světa to co mne trápí a i to, co jsem chtěla a neuměla všem kolem sebe říci….. střípky snů po kterých jsem toužila jsem začala pouštět do svých obrázků a zjistil a,že je mám jako arteterapii …poznala jsem naprosto úžasné lidi co mi pomohli se v tomto umění orientovat a teď máte možnost se na to vše zpětně podívat i vy všichni .Moc děkuji za umožnění’   (na vernisáži se setkaly ženy z komunitní skupiny žen s rakovinou prsu).

Projekt Galerie je charitativní, čili zcela hrazen

ze sponzorských darů 

číslo transparentního účtu:     2300911825/2010

případnou podporu je možné odepsat z daní, připravíme Vám darovací smlouvu dle interních potřeb

(záznam České televize, reportáž Z Metropole, z vernisáže v bezbariérovém prostoru a výstava dětských pacientů STATEČNÍ, listopad 2016)

MNOHOKRÁT ZA JAKOUKOLIV FINANČNÍ POMOC DĚKUJEME, VELICE SI JI VÁŽÍME.

záštitu převzali:

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.-  zakladatel dětské onkologie v Československu

Prof. MUDr. Pavel  Klener, DrSc., přednosta 1.interní kliniky Ústav hematologie a krevní transfúze VFN

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. – přednosta kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol

Ing. Oldřich Lomecký  starosta MČ Praha 1

vážená paní Meda Mládková Museum Kampa, zakladatelka Nadace Mládkových

doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc. – český historik umění

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. – předseda Učené společnosti profesora J.V. Koštíře

paní Hana Maciuchová – herečka (viz video, úvodní strana)

paní Ilona Svobodová – herečka

MUDr. Lucie Betlachová – Ústav radiační onkologie Nemocnice  Na Bulovce, vedoucí lékařka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 2 výstava  v novém bezbariérovém prostoru v Anenské ulici –

 Ing.arch.Zdeněk Janeček – Kresby a akvarely, Parkinsonova choroba, úžasný člověk i autor

 fotografie ve fotogalerii